Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
SluĹžbeni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natječaji
razmak
ZaĹĄtita okoliĹĄa
razmak
Proračun
razmak
Strategija razvoja Općine Đurmanec
razmak
Savjetovanje s javnošću
razmak
razmak
Suradnja s OŠ Đurmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o RĹ I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Općinsko vijeće
razmak
razmak
Registar imovine Općine Đurmanec
razmak""
razmak
Prostorni plan
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021 GODINU(pdf).
[30.03.2022]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020 GODINU(pdf).
[02.04.2021]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[21.04.2020]


Novi raspored odvoza otpada u 2020. godini na području Općine Đurmanec

U prilogu objavljujemo novi raspored odvoza komunalnog i glomaznog otpada po naseljima na području općine Đurmanec, pa molimo mještane da se prilagode istome


Verzija za ispis

RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2020. GODINI (pdf).

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA U 2020. GODINI OPĆINA ĐURMANEC (pdf).
[15.01.2020]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[14.04.2019]


Obavijest o radnom vremenu reciklažnog dvorišta u Krapini od 18.03.2019. godine
Obavještavaju se cijenjeni građani i korisnici usluga da od 18. ožujka 2019. godine počinjemo primjenjivati ljetno radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Krapini na adresi Bobovje 52F.

Stoga se od ponedjeljka 18. ožujka ove godine otpad može predavati radnim danima i to:

– u ponedjeljak, utorak, srijedu i petak od 12:00 do 19:00 sati,

– četvrtkom od 7:00 do 14:00 sati,
– subotom od 7:00 do 12:00 sati.

Otpad se neće zaprimati za vrijeme dnevne pauze, tijekom jutarnje smjene od 10:00 do 10:30 sati i popodnevne od 14:30 do 15:00 sati, a nedjeljom i praznikom reciklažno dvorište ne radi.


Izmijenjeni raspored radnog vremena prilagođen je ljetnim aktivnostima i potrebama naših korisnika te ponovno podsjećamo da se u reciklažnom dvorištu preuzima sav razvrstani otpad: papir, plastika, metali, staklo, tekstil, glomazni otpad, električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori, jestiva ulja i masti, boje, ljepila i smole, biootpad, deterdženti, lijekovi, građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u kućanstvu u propisanoj količini i ključnim brojevima. Također se preuzima problematični otpad te otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti.

Napominjemo da fizičke osobe s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj imaju pravo na besplatno odlaganje navedenog otpada uz predočenje osobne iskaznice.

Apeliramo na građane da razvrstavaju otpad, predaju ga u reciklažno dvorište te čuvaju okoliš
[13.03.2019]


Novi raspored odvoza otpada u 2019. godini

U prilogu objavljujemo novi raspored odvoza komunalnog otpada po naseljima na području općine Đurmanec, pa molimo mještane da se prilagode istome, s obzirom da je bilo dosta upita zbog čega je došlo do promjene rasporeda odvoza plavih i zelenih spremnika, za što obrazloženje objavljujemo također u prilogu, s uputama u koji spremnik se odlaže koja vrsta otpada. Napomenuli bi kako se radi o prijelaznom razdoblju te će sva domaćinstva još dobiti žuti spremnik i biokomposter-spremnik za odlaganje biootpada – za vlastite potrebe (sadržaj istog se neće odvoziti odnosno zbrinjavati).


Verzija za ispis

RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[08.03.2019]


Sakupljanje EE otpada
Verzija za ispis

SAKUPLJANJE EE OTPADA (pdf).
[31.10.2018]


Obavijest o radnom vremenu reciklažnog dvorišta u Krapini od 01.10.2018. godine
Obavještavaju se cijenjeni građani i korisnici usluga da se od 01. listopada 2018. godine počinje primjenjivati zimsko radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Krapini na adresi Bobovje 52F.

Stoga se od ponedjeljka 01. listopada ove godine otpad može predavati radnim danima i to:

- od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 sati

- subotom od 8:00 do 13:00 sati.


Izmijenjeni raspored radnog vremena prilagođen je zimskom periodu dnevnog svjetla i usklađen potrebama naših korisnika te ponovno podsjećamo da se u reciklažnom dvorištu preuzima sav razvrstani otpad: papir, plastika, metali, staklo, tekstil, glomazni otpad, električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori, jestiva ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi, građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u kućanstvu u propisanoj količini i ključnim brojevima. Također se preuzima problematični otpad te otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti.

Napominjemo da fizičke osobe s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj imaju pravo na besplatno preuzimanje navedenog otpada uz predočenje osobne iskaznice.

Apeliramo na građane da razvrstavaju otpad, predaju ga u reciklažno dvorište te čuvaju okoliš
[03.10.2018]


Novi raspored odvoza otpada u 2018. godiniU prilogu objavljujemo novi raspored odvoza komunalnog otpada po naseljima na području općine Đurmanec, pa molimo mještane da se prilagode istome, s obzirom da je bilo dosta upita zbog čega je došlo do promjene rasporeda odvoza plavih i zelenih spremnika, za što obrazloženje objavljujemo također u prilogu, s uputama u koji spremnik se odlaže koja vrsta otpada. Napomenuli bi kako se radi o prijelaznom razdoblju te će sva domaćinstva još dobiti žuti spremnik i biokomposter-spremnik za odlaganje biootpada – za vlastite potrebe (sadržaj istog se neće odvoziti odnosno zbrinjavati).


Verzija za ispis

RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[19.09.2018]


ODLUKU O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC
(pdf).
[18.05.2018]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[18.05.2018]


Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đurmanec
Verzija za ispis

ODLUKU O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC
(pdf).
[18.05.2018]


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đurmanec
Verzija za ispis

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC (pdf).
[09.02.2018]


Donesen Plan gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje 2017. – 2022. godine
Verzija za ispis

DONESEN PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINEA (pdf).


ODLUKA VIJEČA O DONOĐENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINEA (pdf).
[09.02.2018]


ODLUKA DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


PRETHODNA SUGLASNOST NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Verzija za ispis

PRETHODNA SUGLASNOST NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (pdf).
[18.01.2018]


JAVNA OBJAVA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:351-01/16-01/06
URBROJ:2140/02-02-17-11
Đurmanec, 9. studeni 2017.


Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), načelnik Općine Đurmanec donosi sljedeći

ZAKLJUČAK1. Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje od 2017. do 2022. godine (dalje u tekstu: Plan) te se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

2. Javni uvid u nacrt Plana trajat će 32 kalendarska dana, počinje 10. studenoga 2017. godine, a završava 11. prosinca 2017. godine.

3. Obavijest o javnoj objavi nacrta Plana objavit će se na oglasnoj ploči Općine Đurmanec, web-stranici Općine te putem obavijesti na radiju.

4. Javni uvid u nacrt Plana može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela Općine Đurmanec, Đurmanec 137, u radno vrijeme svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 sati i na mrežnim stranicama Općine Đurmanec www.djurmanec.hr

5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana u pisanom obliku građani mogu dostavljati u Upravni odjel Općine Đurmanec do zaključivanja javne rasprave.


OPĆINSKI NAČELNIK: Damir Belošević dipl. oec.


Na sljedećem linku možete skinuti cjelokupnu objavu nacrta i plana

JAVNA OBJAVA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (pdf).

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE - Nacrt (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU (pdf).
[09.11.2017]


OBAVIJEST GRAĐANIMA
Kako je važećim „Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest“ propisano da su vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest dužni te podatke sa lokacijom građevine prijaviti Općini Đurmanec, kako bi Općina iste proslijedila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provođenja postupka zbrinjavanja navedenog opasnog otpada.

Pozivaju se mještani da informaciju o navedenom dostave u Općinu Đurmanec najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.
[09.03.2017]


Obavijest o početku rada reciklažnog dvorišta u Krapini
Obavještavaju se cijenjeni građani i korisnici usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada s područja općine Đurmanec da će novootvoreno zajedničko reciklažno dvorište u Krapini započeti s radom od ponedjeljka, 09. siječnja 2017. godine.

Korištenje usluga reciklažnog dvorišta besplatno je za fizičke osobe uz predočenje osobne iskaznice. Pozivamo građane da sav prikupljeni korisni ili glomazni i građevinski otpad iz kućanstava koji se zaprima u reciklažnom dvorištu na propisan način predaju tijekom cijelog radnog tjedna od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 07:00 do 18:00 h (pon-pet) i od 07:00 do 13:00 sati subotom.

Sve informacije o vrsti i količini otpada moći će se dobiti od službene osobe u reciklažnom dvorištu na broj telefona 049/501-040 tijekom radnog vremena.

Verzija za ispis

OTPAD KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU(pdf).
[24.01.2017]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2015. GODINU (pdf).
[30.09.2016]


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2014. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĐURMANEC ZA 2014. GODINU (pdf).
[16.02.2016]


SERVISNE INFORMACIJE

SERVISNE INFORMACIJE (pdf).
[16.02.2016]


RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE

RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE (pdf).
[16.02.2016]


ODLUKU O PRIHVAĆANJU PROJEKTA GRADNJE ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PROJEKTA GRADNJE ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (pdf).
[16.02.2016]


OBAVIJEST GRAĐANIMA

OBAVIJEST GRAĐANIMA (pdf).
[16.02.2016]


MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA


MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (pdf).
[16.02.2016]


razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
StoŞer CZ Đurmanec
razmak
razmak
Dječji vrtić Đurmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupačnosti
razmak