Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
Slu啪beni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natje膷aji
razmak
Za拧tita okoli拧a
razmak
Prora膷un
razmak
Strategija razvoja Op膰ine 膼urmanec
razmak
Savjetovanje s javno拧膰u
razmak
razmak
Suradnja s O艩 膼urmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o R艩I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Op膰insko vije膰e
razmak
razmak
Registar imovine Op膰ine 膼urmanec
razmak""
razmak
Prostorni plan
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


I. izmjene i dopune Godi筺jeg plana raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec u 2022. godini
Verzija za ispis

I. izmjene i dopune Godi筺jeg plana raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec u 2022. godini(docx).
[31.03.2022]


AKTI OP艻NSKOG VIJE艫 VEZANI UZ CIVILNU ZA㏕ITU I ZA㏕ITU OD PO瓵RA
Verzija za ispis

Odluka o odre餴vanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne za箃ite Op鎖ne 衭rmanec (docx).

Izvje规e o provedbi Plana djelovanja u podru鑚u prirodnih nepogoda za 2021. godinu (docx).

Izvje规e o stanju za箃ite od po綼ra i provedbe godi筺jeg provedbenog plana unapre餰nja za箃ite od po綼ra na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (docx).

Godi筺ji provedbeni plan unapre餰nja za箃ite od po綼ra za podru鑚e Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu (odt).
[31.03.2022]


Odluku o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluku o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec (doc).
[31.03.2022]


Izvje规e o obavljenoj reviziji upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS
Verzija za ispis

Izvje规e o obavljenoj reviziji upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS (pdf).

Zaklju鑑k o Izvje规u o obavljenoj reviziji upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS (pdf).
[24.03.2022]


IZVJE┢E O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
Verzija za ispis

IZVJE┢E O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI (pdf).

ZAKLJU華K O IZVJE┢U O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI (pdf).
[24.03.2022]


GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2022. GODINI
Verzija za ispis

GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2022. GODINI (pdf).
[08.02.2022]


Provedbeni program Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje 2022.-2025. godine
Verzija za ispis

Provedbeni program Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje 2022.-2025. godine (pdf).

Prilog 1. uz PP Op鎖ne 衭rmanec (excel).
[10.01.2022]


Odluku o dono筫nju Provedbenog programa Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje 2022.-2025
Verzija za ispis

Odluku o dono筫nju Provedbenog programa Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje 2022.-2025. godine(pdf).
[10.01.2022]


ODLUKU O DONO〦NJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA URE蠩NJA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O DONO〦NJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA URE蠩NJA OP艻NE 蠻RMANEC (doc).
[10.01.2022]


ODLUKU o suglasnosti za provedbu ulaganja na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za projekt „Izgradnja i opremanje dje鑚eg igrali箃a u naselju Ravninsko u Op鎖ni 衭rmanec“
Verzija za ispis

ODLUKU o suglasnosti za provedbu ulaganja na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za projekt „Izgradnja i opremanje dje鑚eg igrali箃a u naselju Ravninsko u Op鎖ni 衭rmanec“ (docx).
[10.01.2022]


ODLUKU o dono筫nju Procjene rizika od velikih nesre鎍 za Op鎖nu 衭rmanec
Verzija za ispis

ODLUKU o dono筫nju Procjene rizika od velikih nesre鎍 za Op鎖nu 衭rmanec (docx).
[10.01.2022]


ODLUKU o dono筫nju Plana djelovanja u podru鑚u prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Verzija za ispis

ODLUKU o dono筫nju Plana djelovanja u podru鑚u prirodnih nepogoda za 2022. godinu (docx).
[10.01.2022]


ODLUKU o imenovanju Op鎖nskog povjerenstva za procjenu 箃eta od prirodnih nepogoda
Verzija za ispis

ODLUKU o imenovanju Op鎖nskog povjerenstva za procjenu 箃eta od prirodnih nepogoda (docx).
[10.01.2022]


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRED㎏OLSKOG ODGOJA
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRED㎏OLSKOG ODGOJA (pdf).
[26.10.2021]


POLUGODI㎞JE IZVJE┢E o radu na鑕lnika Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01. sije鑞ja 2021. – 30. lipnja 2021. g.
Verzija za ispis

POLUGODI㎞JE IZVJE┢E O RADU NA菶LNIKA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA 2021. – 30. LIPNJA 2021. G. (pdf).
[14.09.2021]


STATUT OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

STATUT OP艻NE 蠻RMANEC (doc).
[02.04.2021]


POSLOVNIK OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

POSLOVNIK OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE 蠻RMANEC (doc).
[02.04.2021]


Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti pred筴olskog odgoja
Verzija za ispis

Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti pred筴olskog odgoja (doc).
[02.04.2021]


Odluka o mjerama za ubla綼vanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 za poslovne subjekte - obveznike pla鎍nja poreza na potro筺ju
Verzija za ispis

Odluka o mjerama za ubla綼vanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 za poslovne subjekte - obveznike pla鎍nja poreza na potro筺ju (doc).
[02.04.2021]


GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2021. GODINI
Verzija za ispis

GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2021. GODINI (pdf).
[23.02.2021]


Plan prijma u slu綽u za 2021. g.
Verzija za ispis

PLAN PRIJMA U SLU瓸U ZA 2021. GODINU (pdf).

TABELA UZ PLAN PRIJMA U SLU瓸U U OP艻NU 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU(doc).
[19.01.2021]


Odluka o mjerama za ubla綼vanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19_2021_1
Verzija za ispis

Odluka o mjerama za ubla綼vanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19_2021_1(doc).
[15.01.2021]


Odluka o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluka o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Op鎖ne 衭rmanec (doc).
[15.01.2021]


Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja
Verzija za ispis

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja (doc)
[15.12.2020]


I. izmjena Plana prijma u slu綽u za 2020. godinu
Verzija za ispis

I. izmjena Plana prijma u slu綽u za 2020. godinu (pdf).
[25.11.2020]


ODLUKA kojom se utvr饀je da nije potrebno provesti strate筴u procjenu za III. izmjene i dopune Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

ODLUKA kojom se utvr饀je da nije potrebno provesti strate筴u procjenu za III. izmjene i dopune Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne 衭rmanec (pdf).
[15.07.2020]


Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nje Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nje Op鎖ne 衭rmanec (pdf).
[18.06.2020]


GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2020. GODINI – IZMJENE I DOPUNE
Verzija za ispis

GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2020. GODINI – IZMJENE I DOPUNE (pdf).
[29.05.2020]


PLAN PRIJMA U SLU瓸U U 2020. GODINU
Verzija za ispis

PLAN PRIJMA U SLU瓸U U 2020. GODINU (pdf).
[05.02.2020]


GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2020. GODINI
Verzija za ispis

GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2020. GODINI (pdf).
[05.02.2020]


ODLUKA O MIKROPRIJEVOZU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O MIKROPRIJEVOZU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[18.09.2019]


ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJA華RSKIH POSLOVA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJA華RSKIH POSLOVA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[18.09.2019]


ODLUKA O KOMUNALOM REDU
Verzija za ispis

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU (pdf).
[18.09.2019]


ODLUKA O DODJELI PRIZNANJA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKA O DODJELI PRIZNANJA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[18.09.2019]


ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU OSNIVA菿IH PRAVA NAD USTANOVOM VELEU菼LI㏕E HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA NA REPUBLIKU
Verzija za ispis

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU OSNIVA菿IH PRAVA NAD USTANOVOM VELEU菼LI㏕E HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA NA REPUBLIKU(pdf).
[18.09.2019]


ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I MJERAMA ZA URE蠩NJE I ODR瓵VANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Verzija za ispis

ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I MJERAMA ZA URE蠩NJE I ODR瓵VANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA(pdf).
[18.09.2019]


PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2019. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2019. GODINI(pdf).
[18.09.2019]


ODLUKU O VISINI PAU〢LNOG POREZA U DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJE㏕AJA U TURIZMU
Verzija za ispis

ODLUKU O VISINI PAU〢LNOG POREZA U DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJE㏕AJA U TURIZMU(pdf).
[21.02.2019]


ODLUKU O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSTVU
Verzija za ispis

ODLUKU O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSTVU(pdf).
[21.02.2019]


ODLUKU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[21.02.2019]


PLAN VJE瓸E CIVILNE ZA㏕ITE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

PLAN VJE瓸E CIVILNE ZA㏕ITE OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU(pdf).
[17.12.2018]


Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA(pdf).
[17.12.2018]


Odluka o prijenosu investitorskih prava na izgradnji vodenih gra餰vina
Verzija za ispis

ODLUKA O PRIJENOSU INVESTITORSKIH PRAVA NA IZGRADNJI VODENIH GRA蠩VINA(pdf).
[17.12.2018]


Odluka o uvjetima i na鑙nu dr綼na ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama te divljim 緄votinjama
Verzija za ispis

ODLUKA O UVJETIMA I NA菼NU DR瓵NA KU芅IH LJUBIMACA I NA菼NU POSTUPANJA S NAPU㏕ENIM I IZGUBLJENIM 甀VOTINJAMA TE DIVLJIM 甀VOTINJAMA(pdf).
[17.12.2018]


Odluku o komunalnom doprinosu na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[17.12.2018]


Odluku o vrijednosti boda za obra鑥n iznosa komunalne naknade
Verzija za ispis

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRA萓N IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE (pdf).
[17.12.2018]


Odluka o komunalnoj naknadi
Verzija za ispis

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (pdf).
[17.12.2018]


ODLUKA O ODRE蠭VANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O ODRE蠭VANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[17.12.2018]


Odluka o dono筫nju Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje 2017.-2022. godine
Verzija za ispis

Odluka o dono筫nju Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf).
[28.09.2018]


Odluka o dono筫nju Procjene rizika od velikih nesre鎍 za Op鎖nu 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluka o dono筫nju Procjene rizika od velikih nesre鎍 za Op鎖nu 衭rmanec (pdf).
[28.09.2018]


Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne 衭rmanec (pdf).
[28.09.2018]


Odluka o na鑙nu pru綼nja javne usluge prikupljanja mije筧nog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluka o na鑙nu pru綼nja javne usluge prikupljanja mije筧nog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanecc (pdf).
[28.09.2018]


Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu
Verzija za ispis

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje dje鑚eg vrti鎍 u 衭rmancu (pdf).
[28.09.2018]


Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Op鎖ne 衭rmanec (pdf).
[28.09.2018]


Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje potpornih zidova, ogradnog zida, grobnih staza i stubi箃a te ostalih prate鎖h sadr綼ja na Mjesno groblje u Op鎖ni 衭rmanec
Verzija za ispis

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje potpornih zidova, ogradnog zida, grobnih staza i stubi箃a te ostalih prate鎖h sadr綼ja na Mjesno groblje u Op鎖ni 衭rmanec (pdf).
[28.09.2018]


Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvr餴vanju kriterija i postupka za dodjelu pomo鎖 u鑕nicima srednjih 筴ola i studenata s podru鑚a Op鎖ne 衭rmanec
Verzija za ispis

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvr餴vanju kriterija i postupka za dodjelu pomo鎖 u鑕nicima srednjih 筴ola i studenata s podru鑚a Op鎖ne 衭rmanec (pdf).
[28.09.2018]


GODI㎞JI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE ZA 2018. GODINU S FINANCIJSKIM U菼NCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. – 2021. GODINE
Verzija za ispis

GODI㎞JI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE ZA 2018. GODINU S FINANCIJSKIM U菼NCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. – 2021. GODINE (pdf).
[18.05.2018]


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. – 2021. GODINE
Verzija za ispis

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. – 2021. GODINE (pdf).
[18.05.2018]


GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2018. GODINI
Verzija za ispis

GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2018. GODINI (pdf).
[21.02.2018]


PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2018. GODINU (pdf).
[20.02.2018]


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA
Verzija za ispis

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA (pdf).
[03.02.2018]


Izvje规e o radu op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01. sije鑞ja 2017. – 30. lipnja 2017. g.
Verzija za ispis

IZVJE┢E O RADU OP艻NSKOG NA菶LNIKA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA 2017. – 30. LIPNJA 2017. G (pdf).
[19.01.2018]


PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. I 2018. GODINU
>Verzija za ispis

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. I 2018. GODINU (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC
>Verzija za ispis

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OP艻NSKIM POREZIMA
>Verzija za ispis

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OP艻NSKIM POREZIMA (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRA萓N IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE
>Verzija za ispis

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRA萓N IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
>Verzija za ispis

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE NOV華NE POMO艻 ZA NOVORO蠩NO DIJETE
>Verzija za ispis

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE NOV華NE POMO艻 ZA NOVORO蠩NO DIJETE (pdf).
[19.01.2018]


IZVJE┢E O IZVR〦NJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
>Verzija za ispis

IZVJE┢E O IZVR〦NJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[19.01.2018]


IZVJE┢E O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
>Verzija za ispis

IZVJE┢E O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O PRESTANKU VA瓻NJA ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OP艻NE 蠻RMANEC
>Verzija za ispis

ODLUKA O PRESTANKU VA瓻NJA ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POVJERAVANJE RECIKLA甆OG DVORI㏕A NA UPRAVLJANJE
>Verzija za ispis

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POVJERAVANJE RECIKLA甆OG DVORI㏕A NA UPRAVLJANJE (pdf).
[23.01.2017]


ODLUKU O USTROJAVANJU ZAJEDNI菿OG KOMUNALNOG REDARSTVA
Verzija za ispis

ODLUKU O USTROJAVANJU ZAJEDNI菿OG KOMUNALNOG REDARSTVA (pdf).
[23.01.2017]


ODLUKU O SKLAPANJU SPORAZUMA O ME蠻SOBNOJ SURADNJI/SPORAZUMA O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
Verzija za ispis

ODLUKU O SKLAPANJU SPORAZUMA O ME蠻SOBNOJ SURADNJI/SPORAZUMA O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU (pdf).
[23.01.2017]


ODLUKU O RASPORE蠭VANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITI菿IH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMID瓸E IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O RASPORE蠭VANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITI菿IH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMID瓸E IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[23.01.2017]


ODLUKU O ODRE蠭VANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA I POGREBNI菿IH USLUGA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O ODRE蠭VANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA I POGREBNI菿IH USLUGA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[23.01.2017]


ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRA萓N PLA艫 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA U UPRAVNOM ODJELU OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRA萓N PLA艫 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA U UPRAVNOM ODJELU OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVR蠭VANJU OSNOVICE ZA OBRA萓N PLA艵 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA UPRAVNOG ODJELA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVR蠭VANJU OSNOVICE ZA OBRA萓N PLA艵 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA UPRAVNOG ODJELA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRA萓N PLA艫 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA U UPRAVNOM ODJELU OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRA萓N PLA艫 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA U UPRAVNOM ODJELU OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


ODLUKA O UVJETIMA I NA菼NU KORI㏕ENJA POSLOVNIH PROSTORA U VLASNI㏕VU OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O UVJETIMA I NA菼NU KORI㏕ENJA POSLOVNIH PROSTORA U VLASNI㏕VU OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


ODLUKU O UVJETIMA, NA菼NU I POSTUPCIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNI㏕VU OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O UVJETIMA, NA菼NU I POSTUPCIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNI㏕VU OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


ODLUKU O RASPORE蠭VANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITI菿IH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMID瓸E IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O RASPORE蠭VANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITI菿IH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMID瓸E IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


ODLUKU O UTVR蠭VANJU OSNOVICE ZA OBRA萓N PLA艵 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA UPRAVNOG ODJELA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKU O UTVR蠭VANJU OSNOVICE ZA OBRA萓N PLA艵 SLU瓸ENIKA I NAMJE㏕ENIKA UPRAVNOG ODJELA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[30.05.2016]


PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2015. GODINU
Verzija za ispis

PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2015. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI GROBNIH USLUGA I NAKNADA NA MJESNOM GROBLJU
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI GROBNIH USLUGA I NAKNADA NA MJESNOM GROBLJU (pdf).
[27.01.2016]


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
Na temelju 鑜anka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pro鑙规eni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13 i 6/14), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 14. sjednici odr綼noj 21. prosinca 2015. godine, donosi

II. izmjenu Programa
gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Verzija za ispis

II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2015. GODINU
Na temelju 鑜anka 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13. i 6/14), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 14. sjednici odr綼noj 21. prosinca 2015. godine, donosi

II. izmjenu Programa
gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture
na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec za 2015. godinu
Verzija za ispis

II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2015. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


II.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE
Verzija za ispis

II.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE (pdf).
[27.01.2016]


ODLUKU O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJE萅JA DO 31.PROSINCA 2015.GODINE
Na temelju 鑜anka 39. Zakona o Prora鑥nu ("Narodne novine " broj 87/08 i 136/12) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13 i 6/14), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 14. sjednici odr綼noj dana 21. prosinca 2015.godine donijelo je

ODLUKU
O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC
za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2015.godine
Verzija za ispis

ODLUKU O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJE萅JA DO 31.PROSINCA 2015.GODINE (pdf).
[27.01.2016]


Izvje规e o radu op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01. sije鑞ja 2015. – 30. lipnja 2015. g.
Verzija za ispis

IZVJE┢E O RADU OP艻NSKOG NA菶LNIKA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA 2015. – 30. LIPNJA 2015. G (pdf).
[27.01.2016]


Procjena ugro緀nosti stanovni箃va, materijalnih i kulturnih dobara te okoli筧 od katastrofa i velikih nesre鎍 za podru鑚e op鎖ne 衭rmanec
Na temelju 鑜anka 28., stavka 1., to鑛e 3. i 4. Zakona o za箃iti i spa筧vanju, („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 鑜anka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugro緀nosti i planova za箃ite i spa筧vanja („Narodne novine“ broj 30/14 i 67/14), te 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13. i 6/14.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 11. sjednici odr綼noj 17. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.


Donosi se Procjena ugro緀nosti stanovni箃va, materijalnih i kulturnih dobara te okoli筧 od katastrofa i velikih nesre鎍 za podru鑚e op鎖ne 衭rmanec.
Verzija za ispis

OPROCJENA UGRO瓻NOSTI STANOVNI㏕VA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA TE OKOLI〢 OD KATASTROFA I VELIKIH NESRE艫 ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[27.01.2016]


POLUGODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2015
Verzija za ispis

POLUGODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ ZA 2015. GODINU (xls).
[27.01.2016]


ODLUKA O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OP艻NE 蠻RMANEC
Na temelju 鑜anka 30. i 30.a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave, („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13 i 6/14.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 9. sjednici odr綼noj 18. prosinca 2014. godine donosi slijede鎢

ODLUKA
O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis
ODLUKA O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[27.01.2016]


I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2015.godine
Odluka o I. izmjeni prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2015. godine za razdoblje 01.01.2015.g. do 31.12.2015.g.
U privitku detaljni plan prora鑥na.


Verzija za ispis
I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANECza razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2015.godine (pdf).
[29.06.2015]


I. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE

Verzija za ispis
I. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE (pdf).
[29.06.2015]


PRAVILNIK O PRAVIMA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC
PRAVILNIK O PRAVIMA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC
(pdf).
[24.06.2015]


ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI OP艻NE 蠻RMANEC
ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[24.06.2015]


Godi筺ji financijski izvje箃aj 2014
GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ ZA 2014. GODINU (xls).
[26.02.2015]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE
R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA 甎PANIJA
OP艻NA 蠻RMANEC

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13 i 6/14 ), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 9. sjednici odr綼noj dana 18. prosinca 2014. godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE
萳anak 1.Plan razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017. godine (u daljnjem tekstu: Plan) sadr緄 razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:


Verzija za ispis
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2015. - 2017. GODINE (pdf).
[30.01.2015]


Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2015. godine za razdoblje 01.01.2015.g. do 31.12.2015.g.
Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2015. godine za razdoblje 01.01.2015.g. do 31.12.2015.g.
U privitku detaljni plan prora鑥na.


Verzija za ispis
Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2015.godinu (pdf).
[30.01.2015]


GODI㎞JI OBRA萓N PRORA萓NA 2013. GODINE
Obra鑥n prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013 godine....


U privitku detaljnji obra鑥n prora鑥na.

GODI㎞JI OBRA萓N PRORA萓NA 2013. GODINE
[19.03.2014]


Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2014.godinu

Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2014. godine za razdoblje 01.01.2014.g. do 31.12.2014.g.
U privitku detaljni plan prora鑥na.


Verzija za ispis
Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2014.godinu (pdf).
[16.01.2014]


III. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD od 01.01 DO 31.12.2013. GODINE
Na temelju 鑜anka 39. stavka 1. Zakona o Prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko zagorske 緐panije" broj 08/13), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 4. sjednici odr綼noj dana 17. prosinca 2013.godine donijelo je

III. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD od 01.01 DO 31.12.2013. GODINE
3. IZMJENE I DOPUNE PRORA萓NAVerzija za ispis

III. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD od 01.01 DO 31.12.2013. GODINE
[16.01.2014]


PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2014. GODINU
Na temelju 鑜anka 10., stavka 2. Zakona o slu綽enicima i namje箃enicima u lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i 鑜anka 47. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13) na鑕lnik Op鎖ne 衭rmanec utvr饀je

PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2014. GODINU
Verzija za ispis
PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2014. GODINU (pdf).
[15.01.2014]


GODI㎞JI OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2012. godine
Godi筺ji obra鑥n prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec 2013. godine za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2012. godine

U privitku detaljni godi筺ji obra鑥n prora鑥na.

Verzija za ispis (pdf).
[30.10.2013]


OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2013. GODINE
Obra鑥n prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2013. godine za razdoblje 01.01.2013.g. do 30.06.2013.g.
U privitku detaljni obra鑥n prora鑥na.

Verzija za ispis (pdf).
[29.10.2013]


POSLOVNIK OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE 蠻RMANEC
Na temelju 鑜anka 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec je na 27. sjednici odr綼noj 21. o緐jka 2013. godine, donijelo


POSLOVNIK
OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE 蠻RMANECVerzija za ispis (pdf).
[12.06.2013]
Op筰rnije ...

STATUT OP艻NE 蠻RMANEC
Na temelju 鑜anka 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec je na 27. sjednici odr綼noj 21. o緐jka 2013. godine, donijelo
STATUT OP艻NE 蠻RMANEC


Verzija za ispis (pdf).
[04.06.2013]


PRORA萓N Op鎖ne 衭rmanec 2013.godinu

Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2013. godine za razdoblje 01.01.2013.g. do 31.12.2013.g.
U privitku detaljni plan prora鑥na.

Verzija za ispis (pdf).
[20.01.2013]


PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2013. GODINU
Na temelju 鑜anka 10., stavka 2. Zakona o slu綽enicima i namje箃enicima u lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i 鑜anka 39. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09) na鑕lnik Op鎖ne 衭rmanec donosi

PLAN PRIJEMA U SLU瓸U ZA 2013. GODINU
Verzija za ispis (pdf).

Verzija za ispis (tabela uz plan) (pdf).
[07.01.2013]


O D L U K U o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2013. godine
Na temelju 鑜anka 13. i 14. Zakona o prora鑥nu („Narodne novine“ broj 87/08) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine, donijelo je

Odluku o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2013. godineVerzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje 2013. do 2015. godine
Na temelju 鑜anka 16. i 34. Zakona o prora鑥nu (“Narodne novine” broj 87/08) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec je na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine, donijelo

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje 2013. do 2015. godineVerzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2013. godini
Na temelju 鑜anaka 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine donijelo je

Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2013. godini


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


Program financiranja javnih potreba u sportu za 2013. godinu
Na temelju 鑜anka 74. i 76. Zakona o 筽ortu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine donijelo je

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2013. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


Program gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2013. godinu
Na temelju 鑜anka 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine, donosi

Program gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2013. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Na temelju 鑜anka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. 79/09, 153/09 i 49/11) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine, donosi

Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


Program utro筴a sredstava 箄mskog doprinosa za 2013. godinu
Na temelju 鑜anka 65., stavka 2. i 3. Zakona o 箄mama («Narodne novine» broj 140/05, 82/06,129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine, donijelo je

Program utro筴a sredstava 箄mskog doprinosa za 2013. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


Program utro筴a sredstava od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo u 2013. godini
Na temelju 鑜anka 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), 鑜anka 27., stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ br. 27/91., 43/92., 69/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 29/94., 44/94., 47/94., 58/95., 11/96., 11/97., 68/98., 163/98., 22/99., 120/00., 78/02.) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec (''Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije'' broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine donijelo je

Program utro筴a sredstava od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo u 2013. godini


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2013. GODINU
Na temelju 鑜anka 20., 鑜anka 22., stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 12. prosinca 2012. godine, donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2013. GODINU


Verzija za ispis (pdf).
[17.12.2012]


SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2012. GODINU
Na temelju 鑜anka 7. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97., 27/01., 59./01., 82/01., 103/03., 44/06 i 79/07) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 20. sjednici odr綼noj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2012. GODINU

Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


Program gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2012. godinu
Na temelju 鑜anka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 20. sjednici odr綼noj 15. prosinca 2011. godine, donosi
Program gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2012. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje 2012. do 2014. godine
Na temelju 鑜anka 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), 鑜anka 16. Zakona o prora鑥nu (“Narodne novine” broj 87/08) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec je na 20. sjednici odr綼noj 15. prosinca 2011. godine, donijelo
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje 2012. do 2014. godine


Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2012. do 2014. godine
Na temelju 鑜anka 39. Zakona o prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09) Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 20. sjednici odr綼noj dana 15.prosinca 2011. godine donosi
PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2012. do 2014. godine

Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu
Na temelju 鑜anka 13., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj 110/07 i 125/08), u skladu sa Prora鑥nom Op鎖ne 衭rmanec za 2010. godinu i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 20. sjednici odr綼noj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2012. godinu

Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


O D L U K U O I. IZMJENI PRORA鑅NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2011.godine
Na temelju 鑜anka 39. stavka 1. Zakona o Prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 21. sjednici odr綼noj dana 28. prosinca 2011.godine donosi
ODLUKU O I. IZMJENI PRORA鑅NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2011.godine

Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


PROGRAM odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Na temelju 鑜anka 39. stavka 1.Zakona o Prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08) i 鑜anka 15.Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 21. sjednici odr綼noj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i

PROGRAM odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Verzija za ispis (pdf).
[17.02.2012]


O D L U K A o priklju鑕nju na komunalne vodne gra餰vine
Na temelju 鑜anka 209., stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), 鑜anka 63., stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) te 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 13/09), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec je na 18. sjednici, odr綼noj dana 13. listopada 2011. godine donijelo

O D L U K U
o priklju鑕nju na komunalne vodne gra餰vine
Verzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

P R O G R A M gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2011. godinu
Na temelju 鑜anka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 178/04. i 38/09.) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 12. sjednici odr綼noj 13. prosinca 2010. godine, d o n o s i

P R O G R A M
gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture
na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2011. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

PROGRAM odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Na temelju 鑜anka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 178/04. i 38/09.) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 13/09.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 12. sjednici odr綼noj 13. prosinca 2010. godine, d o n o s i


PROGRAM
odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu


Verzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

O D L U K A o dodjeli jednokratne nov鑑ne pomo鎖 za novoro餰no dijete
Na temelju 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 12/01 i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na ... sjednici odr綼noj ....... 2008. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o dodjeli jednokratne nov鑑ne pomo鎖
za novoro餰no dijete


Verzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

O D L U K U O DONO〦NJU PROSTORNOG PLANA URE蠩NJA OP艻NE 蠻RMANEC -IZMJENE I DOPUNE-
Na temelju 鑜anka 100., 101. i 102. Zakona o prostornom ure餰nju („Narodne novine“ broj 76/07), 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec, (“Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije” broj 13/09), uz suglasnost Krapinsko-zagorske 緐panije, Upravnog odjela za prostorno ure餰nje, gradnju i za箃itu okoli筧 (Klasa:350-02/10-01/14; Urbroj:2140701-09-10-9 od 20. listopada 2010. godine), a po prethodno pribavljenom mi筶jenju Zavoda za prostorno ure餰nje Krapinsko-zagorske 緐panije (Klasa:350-02/09-01/17; Urbroj:2140-20-01-10-16 od 15. listopada 2010. godine), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na svojoj 11. sjednici odr綼noj dana 5. studenog 2010. godine donijelo je

O D L U K U
O DONO〦NJU PROSTORNOG PLANA URE蠩NJA OP艻NE 蠻RMANEC
-IZMJENE I DOPUNE-

Verzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

ODLUKU O DONO〦NJU PROSTORNOG PLANA URE蠩NJA OP艻NE 蠻RMANEC
Na temelju 鑜anka 24. Zakona o prostornom ure餰nju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02.) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01. i 5/06), uz suglasnost Ureda dr綼vne uprave u Krapinsko-zagorskoj 緐paniji, Slu綽e za prostorno ure餰nje, za箃itu okoli筧 i graditeljstvo, Klasa:350-02/06-01/04, Urbroj:2140-04/1-07-18 od 06. srpnja 2007. godine, a po prethodno pribavljenom mi筶jenju Zavoda za prostorno ure餰nje i za箃itu okoli筧 KZ Klase:350-02/04-01/13, Urbroj:2140/1-08-07-16 od 26. lipnja 2007. godine, Ministarstva poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva, Klasa:350-02/06-01/76, Urbroj:525-09-V.B.M./07-02 od 22. velja鑕 2007. godine, Ministarstva kulture, Uprave za za箃itu graditeljske ba箃ine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Klasa:612-08/06-10/447, Urbroj:532-10-5/3-06-2 od 20. travnja 2006. godine, Ministarstva kulture, Uprave za za箃itu prirode, Klasa:612-07/05-49/439, Urbroj:532-08-02-2/5-06-10 od 07. rujna 2006. godine Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 17. sjednici odr綼noj dana 10. rujna 2007. godine, donijelo je sljede鎢


ODLUKU O DONO〦NJU
PROSTORNOG PLANA URE蠩NJA
OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

P O S L O V N I K OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE 蠻RMANEC
Na temelju 鑜anka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/2001.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 6. sjednici odr綼noj 15. o緐jka 2002. godine, d o n i j e l o j eP O S L O V N I K
OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE 蠻RMANECVerzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

S T A T U T OP艻NE 蠻RMANEC
Na temelju 鑜anka 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tuma鑕nje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i 鑜anka 16. i 107. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01 i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 02. sjednici odr綼noj 30. lipnja 2009. godine, d o n o s i


S T A T U T
OP艻NE 蠻RMANECVerzija za ispis (pdf).
[21.10.2011]
Op筰rnije ...

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
Na temelju 鑜anka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regional-noj)samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05 i 125/08), 鑜anka 3., to鑛a 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj 26/03, 82/04 i 178/04), 鑜anka 12., to鑛a 3. i 鑜anka 33., to鑛e 4. 5. i 6 Prekr筧jnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07) i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ broj 12/0! i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj dana 24. velja鑕 2009. godine donijelo je slijede鎢 ODLUKU .....
[23.03.2009]
Op筰rnije ...

ODLUKA O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI
Na temelju 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec(„Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije“ br.12/02 i 5/06) Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj 24. velja鑕 2009. godine donijelo je slijede鎢
[23.03.2009]
Op筰rnije ...

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
Temeljem 鑜anka 16., stavka 1.i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 - pro鑙规eni tekst i 82/04), 鑜anka 12., to鑛e 3. i 鑜anka 33., to鑛e 4., 5. i 6. Prekr筧jnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07) te 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec („Slu綽eni glasnik Krapinsko–zagorske 緐panije“ broj 12/01 i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 25. sjednici odr綼noj dana 24. velja鑕 2009. godine donijelo je slijede鎢
[23.03.2009]
Op筰rnije ...

Odluka o ure餰nju i sigurnosti prometa na cestama na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec
Na temelju 鑜anka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 59/96 – pro鑙规eni tekst) i 鑜anka 16. Statuta op鎖ne 衭rmanec (“Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije, br. 12/01. ) uz Prethodnu suglasnost Policijske uprave Krapinsko-zagorske 緐panije, broj:511-17-03/6-445-02.D.V., Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na sjednici odr綼noj 2002. godine donijelo je slijede鎢 Odluku o ure餰nju i sigurnosti prometa na cestama na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju
Na temelju 鑜anka 22. , stavka 3. Odluke o groblju („Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije broj 8/99) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01 i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 8. sjednici odr綼noj 26. travnja 2006. godine, donijelo je Odluku o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o socijalnoj skrbi
Na temelju 鑜anka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 17. sjednici odr綼noj dana 16. prosinca 2003. godine, donijelo je O D L U K U o socijalnoj skrbi Op鎖ne 衭rmanec
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o op鎖nskim porezima
Na temelju 鑜anka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01.) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj12/01.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 7. sjednici odr綼noj dana 17. travnja 2002. godine, donijelo je O D L U K U o op鎖nskim porezima
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o vrijednosti boda (B) za obra鑥n komunalne naknade
Na temelju 鑜anka 206. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01.) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 12. sjednici odr綼noj dana 25. o緐jka 2003. godine, donijelo je Odluku o vrijednosti boda (B) za obra鑥n komunalne naknade
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o komunalnoj naknadi
Na temelju 鑜anka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01.) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 12. sjednici odr綼noj 25. o緐jka 2003. godine, donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o obvezatnom kori箃enju komunalne usluge odr綼vanja 鑙sto鎒 u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
Na temelju 鑜anka 34., stavka 1., to鑛e 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pro鑙规eni tekst i 82/04.), te 鑜anka 13., stavka 1. Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 151/03) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01.), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 22. sjednici odr綼noj 15. listopada 2004. godine, donijelo je O D L U K U O OBVEZATNOM KORI㏕ENJU KOMUNALNE USLUGE ODR瓵VANJA 菼STO艵 U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Odluka o komunalnom doprinosu na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec
Na temelju 鑜anka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pro鑙规eni tekst, 82/04 i 104/04), i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec («Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije» broj 12/01 i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na sjednici odr綼noj 28. rujna 2006. godine, donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr餴vanju kriterija i postupka za dodjelu pomo鎖 u鑕nicima srednjih 筴ola i studentima s podru鑚a Op鎖ne 衭rmanec
Na temelju 鑜anka 35. Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 i 129/05) i 鑜anka 16. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 12/01 i 5/06), Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 10. sjednici odr綼noj 28. rujna 2006. godine, d o n i j e l o j e
[06.11.2008]
Op筰rnije ...

razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
Sto啪er CZ 膼urmanec
razmak
razmak
Dje膷ji vrti膰 膼urmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupa鑞osti
razmak