Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
Slu啪beni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natje膷aji
razmak
Za拧tita okoli拧a
razmak
Prora膷un
razmak
Strategija razvoja Op膰ine 膼urmanec
razmak
Savjetovanje s javno拧膰u
razmak
razmak
Suradnja s O艩 膼urmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o R艩I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Op膰insko vije膰e
razmak
razmak
Registar imovine Op膰ine 膼urmanec
razmak""
razmak
Prostorni plan
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


SAVJETOVANJE S JAVNO艩膯U
Savjetovanje s javno规u

slika savjetovanje Savjetovanja s javno规u provode se o nacrtima onih op鎖h akata 鑙jim se dono筫njem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gra餫na ili ure饀ju druga pitanja od interesa za op鎢 dobrobit gra餫na i pravnih osoba na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javno规u objavljuju se i razlozi njegova dono筫nja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem 緀le posti鎖. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvje规e iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi gra餫na usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i to鑞og informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati..


Svoje prijedloge, mi筶jenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, mo緀te poslati e-po箃om na adresu:

opcina.durmanec@kr.t-com.hrOBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

29.12.2017
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Odluke o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Odluke o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec (docx.)

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu op鎒g akata (doc.)

ODLUKU o na鑙nu pru綼nja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec (doc.)

07.02.2022
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu


Savjetovanje traje od petka, 12. studenoga do ponedjeljka, 13. prosinca 2021. godine. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaklju鑞o 13. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predlo緀ni Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroni鑛u adresu: opcina@djurmanec.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili po箃om na adresu Op鎖na 衭rmanec, Jedinstveni upravni odjel, 衭rmanec 137, 49225 衭rmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma ne鎒 vi筫 biti mogu鎒 sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podlo綼n ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne mo緀 smatrati kona鑞im, u cijelosti dovr筫nim Prora鑥nom.

Javni poziv -Savjetovanje - Prora鑥n 2022 (docx.)

PRIJEDLOG PLANA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (doc.)

Obrazac za savjetovanje - Prora鑥n 2022 (doc.)

12.11.2021
Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Statut Op鎖ne 衭rmanec


Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Statut Op鎖ne 衭rmanec (pdf)

12.03.2021
JAVNI POZIV - savjetovanje - Poslovnik Op鎖nskog vije鎍


Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Poslovnik Op鎖nskog vije鎍 (pdf)

12.03.2021.
JAVNI POZIV - savjetovanje -Poslovnik Op鎖nskog vije鎍


Poslovnik op鎖nskog vije鎍 - 2021. (doc)

Javni poziv - Savjetovanje - Poslovnik Vije鎍 (doc)

Obrazac za savjetovanje - Poslovnik (doc)

08.02.2021
Javni poziv - Savjetovanje - Statut


Javni poziv -Savjetovanje - Statut (doc)

Statut Op鎖ne 衭rmanec - nacrt za javno savjetovanje (doc)

Obrazac za savjetovanje - Statut 2021 (doc)

05.02.2021


PRIJEDLOG GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA ZA㏕ITE OD PO瓵RA 2021.


Godi筺ji provedbeni plan za箃ite od po綼ra 2021. - prijedlog (doc)

08.01.2021
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNO┢U OP艻NE 蠻RMANEC U 2021. GODINI.


PLAN SAVJETOVANJA S JAVNO┢U OP艻NE 蠻RMANEC U 2021. GODINI (PDF)

29.12.2020IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U za prijedlog prora鑥na za 2021. g. i PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. g.


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U za prijedlog prora鑥na za 2021. g. i PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. g (DOC).

22.12.2020


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu


Savjetovanje traje od 鑕tvrtka, 12. studenog do petka, 11. prosinca 2020. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaklju鑞o 11. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predlo緀ni Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroni鑛u adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili po箃om na adresu Op鎖na 衭rmanec, Upravni odjel, 衭rmanec 137, 49225 衭rmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma ne鎒 vi筫 biti mogu鎒 sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podlo綼n ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne mo緀 smatrati kona鑞im, u cijelosti dovr筫nim Prora鑥nom.
PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (DOC).


PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2021. do 2023. (DOC).


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U U POSTUPKU DONO〦NJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (pdf).


OBRAZAC SUDJELOVANJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (DOC).

12.11.2020


OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

27.02.2020


OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).

27.02.2020PRIJEDLOG GODI㎞JEG PROVEDBENOG PLANA ZA㏕ITE OD PO瓵RA 2020.Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaklju鑞o 26. velja鑕 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predlo緀ni Nacrt prijedloga Godi筺jeg provedbenog plana za箃ite od po綼ra 2020. g. za koje je savjetovanje u tijeku na elektroni鑛u adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr , osobno ili po箃om na adresu Op鎖na 衭rmanec, Upravni odjel, 衭rmanec 137, 49225 衭rmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u koji se nalazi uz ovaj poziv. S po箃ovanjem,


UPRAVNI ODJELGODI㎞JI PROVEDBENI PLAN UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020.GODINU(pdf).

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA - GODI㎞JI PROVEDBENI PLAN - UNAPRJE蠩NJA ZA㏕ITE OD PO瓵RA ZA PODRU菾E OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

10.02.2020


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U O STATUTARNOJ ODLUCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANECJavni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Op鎖ne 衭rmanec


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podru鑞oj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 98/19), koji je na snazi od 1. sije鑞ja 2020. godine, propisano je da su jedinice lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave du緉e uskladiti svoje statute i druge op鎒 akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Izmjene navedenog Zakona proiza筶e su iz Zakona o sustavu dr綼vne uprave ("Narodne novine", broj 66/19).


Sukladno zakonskim odredbama poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena Statuta Op鎖ne 衭rmanec.


Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit 鎒 se i, oni prihva鎒ni, ugraditi u kona鑞i prijedlog nacrta op鎒g akta koji 鎒 se uputiti Op鎖nskom vije鎢 na dono筫nje. Svoje prijedloge mo緀te u pisanom obliku poslati na adresu: OP艻NA 蠻RMANEC, 衭rmanec 137, 49 225 蠻RMANEC te na e-mail adresu: miro.pavic@djurmanec.hr zaklju鑞o s danom 26. velja鑕 2020. godine.


UPRAVNI ODJELJAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U U POSTUPKU DONO〦NJA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC(pdf).

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA - STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).

06.02.2020


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u u postupku dono筫nja Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u traje od srijede, 13. studenog do petka, 29. studenog 2019. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaklju鑞o 29. studenog 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predlo緀ni Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroni鑛u adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili po箃om na adresu Op鎖na 衭rmanec, Upravni odjel, 衭rmanec 137, 49225 衭rmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma ne鎒 vi筫 biti mogu鎒 sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podlo綼n ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne mo緀 smatrati kona鑞im, u cijelosti dovr筫nim Prora鑥nom.
PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).


PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2020. do 2022. (pdf).


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U U POSTUPKU DONO〦NJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).


OBRAZAC SUDJELOVANJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (DOC).
13.11.2019
OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O KOMUNALNOM REDU (pdf).
15.07.2019
OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA

OBRAZAC IZVJE┢A O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - ODLUKA O AGROTEHNI菿IM MJERAMA (pdf).
15.07.2019
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNO┢U 2019. GODINU13.06.2019
Prijedlog Odluke o agrotehni鑛im mjerama na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec

ODLUKU O AGROTEHNI菿IM MJERAMA I MJERAMA ZA URE蠩NJE I ODR瓵VANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNO┢U 2019. GODINU13.06.2019
PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU22.11.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU (pdf).


07.08.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA GRA蠩VINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, PROMETNOG SUSTAVA NERAZVRSTANA CESTA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC-NC 2-GORNJA PODBREZOVICA -SAMOBOLI菿I LEPAJI"

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU" (pdf).


04.05.2018IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU"

IZVJE┢E O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE "NAJAM SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U PETOGODI㎞JEM RAZDOBLJU" (pdf).


16.03.2018ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU DONO〦NJA ODLUKE O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC

IZVJE┢E O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU U POSTUPKU DONO〦NJA ODLUKE O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


30.01.2018ODLUKA O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC

-prijedlog odluke za savjetovanje s javno规u

ODLUKU O NA菼NU PRU瓵NJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJE〢NOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).


OBRAZAC ZA SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OP艵G AKATA (pdf).


15.01.2018ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OP艻NU 蠻RMANEC

ZAVR〦NO JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA OP艻NU 蠻RMANEC (pdf).


15.12.2017PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. GODINE (pdf).


OBRAZAC - PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU


29.11.2017razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
Sto啪er CZ 膼urmanec
razmak
razmak
Dje膷ji vrti膰 膼urmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupa鑞osti
razmak