Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
SluĹžbeni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natječaji
razmak
ZaĹĄtita okoliĹĄa
razmak
Proračun
razmak
Strategija razvoja Općine Đurmanec
razmak
Savjetovanje s javnošću
razmak
razmak
Suradnja s OŠ Đurmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o RĹ I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Općinsko vijeće
razmak
razmak
Registar imovine Općine Đurmanec
razmak""
razmak
Prostorni plan
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


OTVORENI PODACI
Verzija za ispis

Registri i baze podataka -ASSET lista 2022 (xlsx).
[08.04.2022]


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU (pdf).


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU (excel).
[18.01.2022]


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU (pdf).
[20.01.2021]


Izvješće o provedbi Zakona o pravo na pristup informacijama za 2019. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (pdf).
[31.01.2020]


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (pdf).

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (excel).
[19.01.2018]


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.01.2017]


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


Pravo na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Općina Đurmanec tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Općini Đurmanec omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Općina Đurmanec, Službenik za informiranje, Đurmanec 137, 49 225 Đurmanec.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati u Upravnom odjelu Općine Đurmanec.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj: 049/346-326, putem telefaxa na broj: 049/346-327 i putem e-maila na adresu: miro.pavic@djurmanec.hr, u kojim slučajevima se o istome sastavlja službena zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - Službenik za informiranje Općine Đurmanec je:
MIRO Pavić iur.,
stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu Općine Đurmanec

E-mail: miro.pavic@djurmanec.hr

Tel.: 049/346-326
Fax: 049/346-327

Prilozi:

Zakon o pravu na pristup informaciji (pdf).

Kriteriji (pdf).

Odluka o određivanju službenika za informiranje (pdf).

Odluka o ustrojavanju kataloga (pdf).

Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije


[23.01.2015]


razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
StoŞer CZ Đurmanec
razmak
razmak
Dječji vrtić Đurmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupačnosti
razmak